Polityka prywatności

Polityka prywatności

zamowienia.wojtasentree.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy [nazwa sklepu], dostępny na stronie internetowej pod adresem https://zamowienia.wojtasentree.pl.
 2. Sklep internetowy jest administratorem danych osobowych Klientów, przetwarzanych w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez sklep.
 3. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę prywatności Klientów oraz zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§ 2

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Sklep internetowy przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień oraz świadczenia usług oferowanych przez sklep.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 3. Sklep internetowy przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz dane dotyczące zamówienia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania niektórych danych może uniemożliwić realizację zamówienia lub świadczenie innych usług przez sklep.

§ 3

Prawa Klientów

 1. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 2. Klient ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy sklepu internetowego.
 3. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 4

Ochrona danych osobowych

 1. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych Klientów.
 2. Sklep internetowy zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych Klientów osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków wymaganych przepisami prawa.
 3. Sklep internetowy stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Klientów przed nieuprawnionym dostępem oraz ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

§ 5

Zmiana polityki prywatności

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.
 2. Każda zmiana polityki prywatności będzie publikowana na stronie internetowej sklepu i będzie obowiązywała od daty jej opublikowania.
Brodnica, 26.04.2023